10

Pedrali je prvotřídní výrobce včetně Compasso d´Oro ADI za židli Frida.

Udržitelnost
Vyrábějí trvanlivé produkty, které jsou esteticky příjemné a zároveň zajišťují udržitelnost. Během výrobního procesu se věnuje zvláštní pozornost použitým materiálům, nakládání s odpady a kontrole emisí, za současné optimalizace recyklačního procesu.
Jejich respekt k životnímu prostředí dosvědčují také četné certifikace. Výrobky splňují evropské normy pro odolnost, trvanlivost a bezpečnost.

Organická výroba
V roce 2017 učinila společnost Pedrali další krok k udržitelnosti životního prostředí pomocí rostlinných barev na bázi vody, které zajišťují zachování vysokých standardů kvality při současném snižování těkavých organických sloučenin.

Výsledkem je zdravější a méně nebezpečné pracovní prostředí s nehořlavými barvami, nižší znečištění ovzduší a obrovské úspory energie, což vede ke snížení emisí CO2.

Webová stránka: www.pedrali.it/en/

pedrali-as
11
pedrali-max