Tajemství navrhování efektivnějšího pracovního prostředí

Věděli jste, že správné rozložení pracovního prostoru ve firmě může nejen zefektivnit práci a komunikaci zaměstnanců, ale také ušetřit až 20% pracovní plochy a tím také měsíční nájem na pronájem kanceláří?

Správné rozložení pracovního prostoru jde ruku v ruce s efektivitou práce i lepší komunikací zaměstnanců. Navíc může přinést úsporu pracovní plochy a tím i snížení nájmu za pronajaté prostory.  Jak ale správného využití pracovního prostoru dosáhnout?

 

Efektivní využití prostoru:

Předpokladem efektivního využití pracovního prostoru je eliminace komunikační vzdálenosti, vyřešení komunikačních uzlů a podněcování spolupráce mezi týmy.  Vzájemná komunikace a blízkost vytváří organickou strukturu celé společnosti a současně snižuje velikost pracovní plochy.

Základem je znát požadavky na jednotlivá pracovní místa a porozumět tomu, jak jednotlivá pracovní oddělení pracují, spolupracují mezi sebou a jaké mají potřeby. Dle jednotlivých pracovních stylů se odvíjí také rozmístění pracovních stanic.

 

Druhy pracovních stylů:

Spojovatelé – tzv. spojovatelé jsou zaměstnanci, kteří spolu spolupracují, aby generovali nové nápady, které dále propojují s dalšími odděleními. Projevují se vysokou interakcí a strategickým soustředěním. Mezi spojovatele lze zařadit například manažery, vedoucí pracovníky, personální poradce, strategické a poradenské týmy.

Posádka – Zaměstnanci, kteří pracují v týmech soustředěných na jednotlivé cíle a výstupy. Je pro ně typická interakce s ostatními týmy. Jako posádku lze označit: týmy pro doručování zboží, kontrolní týmy, týmy pro vývoj webových stránek, online prodejní týmy, obchodní týmy

Mistři – Odborníci, kteří pracují samostatně na rozvoji strategických konceptů. Většinou vyžadují nízkou interakci a vysoké soustředění na práci. Mistry jsou: vizionáři, textaři, editoři, výzkumní pracovníci, profesoři, inženýři nebo mentoři.

Specialisté – Specialisté většinou pracují samostatně, soustředí se na jednotlivé úkoly a cíle, při nichž vyžadují nízkou interakci. Do této skupiny řadíme například účetní, techniky, agenty pro styk se zákazníky, zaměstnance call centra, administrativní pracovníky a obchodníky

 

Sami dobře, společně skvěle!

I když některé funkce vyžadují oddělený pracovní prostor, klid a soustředění, cílená podpora vzájemných synergií ve firmě povede k lepší vzájemné komunikaci mezi zaměstnanci i vyšší efektivitě práce. Pokud týmová spolupráce dobře funguje, přináší lepší výsledky, než kdyby na stejném úkolu pracovali jednotlivci.

Podpořit interakci zaměstnanců lze například vytvořením neformálního prostoru pro vzájemné potkávání a komunikaci, namísto, aby se zaměstnanci museli potkávat cestou od tiskárny. Svůj prostor musí dostat ale také místo pro koncentraci, telefonáty i neformální meetingy. Důležitou roli hrají také barvy. Je nutné pracovat v příjemném, barvami naladěném prostředí, které podporuje kreativitu i lepší pracovní morálku.

Každý den naše mozky reagují na podněty v pracovním prostředí, kde často trávíme velkou část dne. Tyto podněty ovlivňují chování, stejně jako schopnost vytvářet, inovovat a komunikovat.

Pokud se firma bude řídit uvedenými základními principy a pracovní prostor tomu přizpůsobí, dosáhne nejen lepší komunikace mezi jednotlivými týmy a odděleními, ale také efektivnějšího využití pracovního prostoru a až 20% úspory podlahové plochy, tedy také značné úspory peněz v případě pronájmu prostor.

Albatros

About Albatros

Navrhujeme interiér tak, aby byl nadčasový, udržitelný, efektivní a krásný.

No Comments

Leave a Comment